Behrn Arena

där lokala drömmar blir verklighet

Historien om behrn arena

Behrn Arena (tidigare Eyravallen) är en av Sveriges mest klassiska fotbollsarenor. Förutom fotboll har arenan varit hemvist för såväl band som friidrott. Numera är Behrn Arena en ren fotbollsarena. Läs mer om arenan här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1974 - södra läktaren byggs
Eyravallen (nuvarande Behrn Arena) byggdes om. Den gamla ståplatsläktaren revs och ersattes med en ny med plats för ca 3.000 sittande åskådare.

2002 - norra läktaren ersätter "gamla trä"
Samma öde mötte "gamla trä" på norra långsidan. Den klassiska gröngula sittplatsläktaren ersattes av en modern läktare med plats för drygt 4 000 sittande åskådare.

2007 - västra läktaren byggs 
Mot kortsidan av idrottshuset började bygget av den västra läktaren. Här finns ÖSK Fotbolls kontor och här är även platsen för ÖSK:s supporterförening Kubanerna. Läktaren har kapacitet på 3 000 personer.

2009 - östra läktaren färdigställs
Sommaren 2009 stod den östra läktaren klar. Det är en kombinerad sitt- och ståplatsläktare med plats för 2400 personer. (1100 ståplats, 1300 sittplatser) Här finns kommersiella lokaler, loger och är även platsen för gästande supportrar.

NORRA LÄKTAREN

Efter säsongen 2002 rivdes den gamla norra träläktaren och ersattes med en ny modern läktare. Läktaren stod klar till säsongen 2003 men då var läktaren endast funktionell som just läktare.

I och med att Örebro Kommun köpte tillbaka arenan och driften lades på det kommunala bolaget Örebroporten AB bestämdes även att läktaren skulle färdigställas. Färdigställandet påbörjades under april 2006 och pågick under ett helt år och till säsongen 2007 var läktaren klar.


SÖDRA LÄKTAREN

Södra läktaren byggdes 1974 och ersatte då den gamla träläktaren som stått i söder sedan invigningen av Eyravallen 1923. 1999 byttes träbänkarna ut mot stolar för att möta de UEFA krav som finns.


VÄSTRA LÄKTAREN

I augusti 2006 direkt efter derbyt mot Degerfors IF revs den gamla ståplatsläktaren.

Istället byggdes här en läktare med plats för 3.000 stående alternativt 1.500 sittande. Läktaren huserar flera försäljningsställen, affärslokaler och kontorsytor på plan 2 och 3 liksom VIP loger. Där återfinns dessutom sedan december 2007 ÖSK Fotbolls lokaler.

Västra läktaren är även den plats som supporterföreningen Kubanerna har utsett som sitt hem på Behrn Arena. Läktaren stod klar under hösten 2007.


ÖSTRA LÄKTAREN

Östra läktaren var en ståplats läktare till största delen reserverad för motståndarlagens supportrar. Hösten 2008 påbörjades här bygget av en ny läktare som till sin layout i stora drag påminner om den västra läktaren. Läktaren är en kombinerad sitt — och ståplats läktare. Även i denna läktare finns VIP loger.

© ÖSK Elitfotboll AB Stolthet, hjärta och passion sedan 1908